PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Làm sao backup các email, contact (địa chỉ), accounthappy
08-11-2010, 08:24 AM
Để backup email ta phải biết chương trình OE lưu những email đó ở đâu, nếu biết rồi ta chỉ việc vào thư mục chứa email của OE rồi copy nó sang 1 nơi khác để lần sau sử dụng.

Thông thường email của OE nằm trong thư mục Outlook Express theo đường dẫn như sau : C:\Documents and Settings\Tên User\Local Settings\Application Data\Identities\{C33603C0-3B8F-4D43-A372-5DA896A98393}\Microsoft\Outlook Express.

Để biết chính xác ta thực hiện như sau.Mở chương trình OE lên,vào Tools--->Options--->Mainternance--->Store Folder

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3320&d=1212485372 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3320&d=1212485372)

Copy đường link có trong đó rồi vào Start--->Run , paste link đó vào hộp thoại Open để đi tới thư mục chức email.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3321&d=1212485372 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3321&d=1212485372)

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3322&d=1212485372 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3322&d=1212485372)

Xong ta copy nguyên cả thư mục Outlook Express đó sang 1 nơi khác (vd ổ đĩa D) để lưu giữ.

happy
08-11-2010, 08:27 AM
- Backup

Mở chương trình OE lên, vào File--->Export--->Address Book...

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3323&d=1212485399 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3323&d=1212485399)

Click chọn Text File (Comma Separated Values)--->Export

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3324&d=1212485399 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3324&d=1212485399)

Click chọn Browse... rồi chỉ đến nơi lưu lại (nên lưu vào ổ đĩa D), đặt tên file muốn lưu lại trong phần File name rồi Click chọn Save để hoàn tất.

- Restore

Thực hiện ngược lại thao tác backup. Mở OE lên , vào File--->Import--->Other Address Book...

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3326&d=1212485417 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3326&d=1212485417)

Click chọn Text File (Comma Separated Values)--->Import

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3327&d=1212485417 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3327&d=1212485417)

Click chọn Browse... chỉ đến file ta đã backup ở trên rồi Open nó lên là xong.

happy
08-11-2010, 08:29 AM
- Backup :

Mở OE lên, vào Tools--->Accounts...chọn tab Mail, click chọn account email muốn backup trong phan Account rồi click chọn nút Export... bên phía phải.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3329&d=1212485476 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3329&d=1212485476)

Xong chỉ đường dẫn để lưu lại file này (có đuôi mở rộng là tênaccount.iaf)

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3330&d=1212485476 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3330&d=1212485476)

- Restore :

Làm ngược lại thao tác Backup, vào Tools--->Accounts...chọn tab Mail, click chọn nút Import... rồi chỉ đường dẫn đến file tênaccount.iaf rồi Open lên là xong.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3332&d=1212485498 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3332&d=1212485498)

happy
08-11-2010, 08:30 AM
Mở OE lên, vào Tools--->Options...--->Maintenance--->Store Folder...,click chọn Change...rồi chỉ đến thư mục Outlook Express mà ta đã lưu lại trong ổ đĩa D như trong phần backup.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3333&d=1212485498 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3333&d=1212485498)

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3334&d=1212485498 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3334&d=1212485498)


Hộp thông báo xác nhận hiện ra bạn chỉ việc click chọn Yes, OK cho đến khi nó không hỏi nữa.Xong đóng chương trình OE lại rồi mở lên lại là ta đã thấy các email cũ đã hiển thị trong Inbox.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3335&d=1212485516 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3335&d=1212485516)

doanseomoz
12-09-2012, 04:25 PM
tks bạn. up!!!!!!