PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hạn chế mail vào nhầm mục spam khi sử dụng mail SGC.Gokhuong_dx
08-11-2010, 08:35 AM
Hỏi:
Khi có khách hàng gởi mail cho tôi không vào thư mục inbox ma nhảy vào spam. Tôi muón mail gởi đến vào inbox mà không vào spam.

Trả lời:
Để khắc phuc tình trạng trên bạn cần làm những bước sau:

+ Thứ nhất anh (chị) inport contact vào trong web mail cách làm như sau:
Đầu tiên mở chương trình outlook express.

Bước 1: Export contact

Chọn File ------> Export-------> window contact --------> Chọn CSV (Comma Separated Values) -----> chọn Export -------> tiếp chọn thư mục để save -------> Next -------> Finish.

Bước 2: Import contact

Login vào web mail -------->Chọn contact ------->Import ------>Chon Browse ------>Chọn Import

+ Thứ hai với những mail đã vào mục spam anh(chị) vui lòng vào trong đó đánh dấu check mail đó và chọn not spam.