PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hạn chế mail spam trên cpanel khi sử dụng mail server offlinekhuong_dx
08-11-2010, 08:35 AM
Hỏi:
Tôi có sử dụng web hosting với control panel la Cpanel. Hiện tôi đang sử dụng MDeamon dể làm server offline nhưng hằng ngày tôi nhận quá nhiều mail rác. Mong anh(chi) hổ trợ config để hạn chế mail spam.

Trả lời:
Bước 1: anh(chị) login vào cpanel và tạo các Forwarder cho các account tạo dưới server offline qua postmaster@domainname.
Bước 2: Enable mục spam Assassin trong cpanel

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3246&d=1212130692 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3246&d=1212130692)

Chọn enable trong spam Assassin

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3247&d=1212130737 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3247&d=1212130737)

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3248&d=1212130760 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3248&d=1212130760)

khuong_dx
08-11-2010, 08:36 AM
Bước 3: Tạo bộ lọc filter cho account.

Trong phần home anh(chị) chọn user level Filtering ----> Create new filter

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3251&d=1212130812 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3251&d=1212130812)

Khai báo các thông số như hình bên dưới trừ email tuỳ vào email của anh(chị)

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3250&d=1212130795 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3250&d=1212130795)

Chúc anh(chị) thành công.