PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hổ trợ cài đặt email trong Outlook Express?khuong_dx
08-11-2010, 08:37 AM
Hướng dẫn cài đặt sử dụng mail trên Outlook Express:
Bước 1: Mở OE lên, vào Tool → Accounts

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3520&d=1213410458

Bước 2: →Mail→Add

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3266&d=1212375463

Bước 3: →Mail. Trong ô Display Name gõ vào tên gì bất kì nếu muốn (tốt hơn là tên mình để gợi nhớ)

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3267&d=1212375500

Bước 4: Chọn next, tiếp trong ô E-mail Address hãy điền đầy đủ và chính xác tên hộp mail của mình (vd: vy-nh@saigonguide.com)

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3268&d=1212375500

khuong_dx
08-11-2010, 08:37 AM
Bước 5: chọn Next. Tiếp theo trong My incoming mail server is a chọn POP3
Trong 2 mục Incoming mail (nơi chứa thư đến) và outgoing mail (nơi chứa thư đi) bạn hãy nhập chính xác tên domain của bạn.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3269&d=1212375500

Bước 6: Chọn Next, xuất hiện hộp thọai. Điền tên và password cho account chọn Next, chọn Finish.
Trong hộp thọai Internet Account mới hiện ra , chọn vào tên tài khỏan vừa tạo và chọn Properties

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3270&d=1212375540

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3275&d=1212375571

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3274&d=1212375571

khuong_dx
08-11-2010, 08:38 AM
Chuyển sang Tab Servers, chắc chắn phải đánh dấu vào ô "My server requires authentification", Apply, OK , Close.

http://cuocsongso.com/forum/picture.php?albumid=32&pictureid=223

http://cuocsongso.com/forum/picture.php?albumid=32&pictureid=224

Hết.

vanjumbo
08-11-2010, 09:38 AM
cảm ơn bài viết của anh nhiều êm đang rất cần nó đây