PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cài password khi mở chương trình Outlook Express (OE)happy
08-11-2010, 08:45 AM
Đầu tiên mở chương trình OE lên, chọn File--->Identities--->Manage Identities...

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3412&d=1212985233

Hộp thoại mới hiện ra, trong mục Identities chọn vào account muốn đặt password (mặt định là Main Identity) rồi click chọn nút Propeties

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3413&d=1212985233

Check vào trước dòng Require a Password, hộp thoại nhập password sẽ hiện ra.Nhập password và xác nhận password lần lượt trong 2 ô New Password và Confirm New Password.Xong cứ click chọn OK , OK, Close và đóng chương trình OE lại.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3414&d=1212985233

Bây giờ bạn mở chương trình OE lên sử dụng chương trình sẽ đòi nhập vào đúng password đã đặt nó mới cho vào sử dụng.Chúc thành công.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3415&d=1212986063