PDA

Xem phiên bản đầy đủ : hướng dẫn cho tôi cách sắp xếp việc nhận mail theo từng địa chỉ riêng?!happy
08-11-2010, 08:54 AM
Tôi sử dụng chương trình Outlook Express (OE) để gửi nhận email.Việc nhận tất cả các email của nhiều gửi đến vào trong Inbox làm cho tôi khó tìm thấy mail cũ và sắp xếp dễ dàng.Vui lòng hướng dẫn cho tôi cách sắp xếp việc nhận mail theo từng địa chỉ riêng vào trong từng mục cụ thể.Xin cám ơn.


Đầu tiên mở chương trình OE lên, vào Tools--->Mesage Rules--->Mail...

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3650&d=1214542219

Click chọn New... để tạo bộ lọc mới.Trong mục số 1 ở hộp thoại tiếp theo hiện ra click chọn vào dòng Where the from line contains people, ở mục số 3 click chọn vào chữ contains people màu xanh, nhập vào địa chỉ email mà mình muốn lọc ô Address Book, xong click chọn Add.Xong click chọn OK.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3651&d=1214542219

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3652&d=1214542219

Quay lại hộp cửa sổ New Mail Rule, ở mục số 2 ta click chọn vào dòng Move it to the specified folder, tại mục số 3 ta click chọn vào chữ specified màu xanh

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3654&d=1214542251

happy
08-11-2010, 08:55 AM
Tiếp theo click chọn vào Inbox, chọn New Folder (để tạo thư mục con nằm trong Inbox), gõ vào tên nào đó theo gợi nhớ của mình trong phần Folder Name rồi chọn OK.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3655&d=1214542251

Quay trở lại hộp thoại Move, ta click chọn vào thư mục vừa tạo rồi chọn OK

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3656&d=1214542275

Quay lại hộp thoại Mesega Rules ta sẽ thấy bộ lọc ta vừa tạo có tên mặt định là New Mail Rule #1.Ta click chọn vào trước dòng này rồi click chọn Apply Now...(mục đích việc chọn như thế là để thực thi bộ lọc có hiệu lực cho cả những email mà ta đã nhận từ địa chỉ người gửi đó và đã có email nằm trong Inbox, nếu bạn muốn bộ lọc chỉ có hiệu lực kể từ khi tạo mới thì có thể bỏ qua bước này).Xong click chọn OK để hoàn tất.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3657&d=1214542275

Quay lại giao diện chính của OE bạn sẽ thấy các email có người gửi từ địa chỉ chỉ định trong bộ lọc đã chạy hết vào thư mục con mình đã chỉ định.Tương tự ta thể thực hiện nhiều bộ lọc khác.Chúc vui và thành công.

doanseomoz
12-09-2012, 04:30 PM
tks bạn happy. Luôn mang đến niềm vui cho ng #

aduka1999
14-06-2013, 01:50 PM
uppppppppppppppppppppp

aduka1999
14-06-2013, 01:58 PM
thaks nhé huu ích đay

aduka1999
14-06-2013, 01:59 PM
20 ký tự chưa bà con

aduka1999
14-06-2013, 02:00 PM
uppppppppppppppppppppp

aduka1999
14-06-2013, 02:00 PM
du để up tin rồi:D

dautumy.us
26-06-2013, 06:18 PM
thanks chủ thớt. Mình sài outlook mà ko để ý đến chức năng này

cocacola3500d
10-07-2013, 09:04 AM
thaks nhé huu ích đay