PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hướng dẫn filter mail trong Microsoft Outlook?!happy
08-11-2010, 08:56 AM
Tôi sử dụng chương trình Microsoft Outlook (MO) để gửi nhận email.Việc nhận tất cả các email của nhiều gửi đến vào trong Inbox làm cho tôi khó tìm thấy mail cũ và sắp xếp dễ dàng.Vui lòng hướng dẫn cho tôi cách sắp xếp việc nhận mail theo từng địa chỉ riêng vào trong từng mục cụ thể.Xin cám ơn.

Đầu tiên mở chương trình MO lên, vào Tools--->Rules and Alerts... để tạo bộ lọc email mới.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3659&d=1214542320

Click chọn New Rules...hộp thoại Rules Wizard hiện ra, click chọn vào dòng Start from a bank rule, chọn Next.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3660&d=1214542320

Trong Step 1, click chọn vào dòng From people or distribution list, trong Step 2 click vào dòng chữ màu xanh people or distribution list.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3661&d=1214542320

Chọn vào 1 địa chỉ có sẵn trong Contact của chương trình rồi click chọn From --> hoặc gõ vào địa chỉ email mới trong ô From --> rồi OK.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3662&d=1214542358

happy
08-11-2010, 08:56 AM
Quay lại Step 2, click chọn vào dòng chữ màu xanh sepecified.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3663&d=1214542358

Click chọn vào Inbox rồi chọn New...hộp thoại Create New Folder hiện ra, điền vào tên thư mục con muốn tạo bất kì trong phần Name: rồi OK OK.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3664&d=1214542358

Click chọn vào dòng Run this rule now on messages already in ""Inbox" - bạn có thể bỏ qua bước này để kết thúc việc tạo 1 bộ lọc mail nếu bạn chưa có email của người muốn lọc trong Inbox hoặc bạn chỉ muốn bộ lọc email vừa tạo chỉ có hiệu lực kể từ khi tạo.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3666&d=1214542377

Click chọn vào bộ lọc đã tạo (thể hiện theo địa chỉ email đã lọc) rồi click chọn Run Rules Now...

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3668&d=1214542393

Chọn Run Now lần nữa và đợi bộ lọc thực thi đối với các email đã có trong Inbox cho đến khi hoàn thành.

Xong chọn Close để kết thúc việc thực hiện và thực thi 1 bộ lọc email đến.

Chúc thành công.

doanseomoz
12-09-2012, 04:31 PM
tks! upppppppppp

cuongqp
24-03-2013, 05:28 PM
cũng ít người dùng outlook