PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tạo chữ kí khi gửi email đi từ Outlook Express ?!happy
08-11-2010, 08:58 AM
Tôi muốn khi gửi email đi có kèm theo thông tin cá nhân đi kèm (chữ kí), vui lòng hướng dẫn tôi thực hiện, tôi đang sử dụng OE để gửi nhận Email.Cám ơn nhiều.


Mở chương trình OE lên, vào Tools--->Options...

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3699&d=1214581730

Chọn tab Signatures--->New

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3700&d=1214581730

Tại mục Signature Settings click chọn vào trước dòng Add signatures to all outgoing message.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3701&d=1214581730

Ở mục Edit Signature điền vào thông tin chữ kí ta muốn thể hiện trong phần Text, Xong ta click chọn nút Advanced...

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3702&d=1214581740

Check vào trước địa chỉ email mà ta muốn gửi kèm chữ kí khi gửi email đi, xong click chọn OK, Apply, OK để hoàn tất.

Chúc thành công.

bimbody848
11-12-2014, 01:25 PM
1234567890sdfgh

ontopone
16-07-2015, 03:03 PM
có gửi mail hàng loại bằng phần mềm này không bạn