PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hướng dẫn add email account SGC GO cho Microsoft Outlook (MO)?!happy
08-11-2010, 09:00 AM
Tôi sử dụng dv mail SGC GO của Cty SGC.Tôi muốn gửi nhận email bằng chương trình MO.Vui lòng hướng dẫn tôi thực hiện.Cám ơn.


Để thực hiện việc add email vào MO ta thực hiện như sau :
Mở chương trình Mo lên, vào Tools--->E-mail Accounts...--->Add a new e-mail accounts ---->Next---->POP3--->Next.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3820&d=1215398566

Your Name : tên bạn
E-mail Address : địa chỉ email của bạn
User Name : địa chỉ email của bạn
Password : mật khẩu cho email của bạn
Incoming mail server (POP3) : pop.gmail.com
Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3824&d=1215399607

Tiếp theo chọn More Settings...Outgoing server, click chọn vào dòng My outgoing server (SMTP) requires authentication.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3822&d=1215398566

Tiếp theo chọn tab Advanced :
Incomming server (POP3) : 995
Outgoing server (SMTP) : 465
Click chọn vào 2 dòng : This server requires an encrypted connection (SSL).

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3823&d=1215398614

Xong click chọn OK--->Next--->Finish để kết thúc.

Chúc thành công.