PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tạo chữ kí khi gửi email đi từ Microsoft Outlook (MO)?!happy
08-11-2010, 09:01 AM
Tôi sử dụng chương trình MO để gửi nhận email.Tôi muốn khi gửi email đi luôn có kèm theo thông tin cá nhân của tôi để người nhận email biết và liên hệ được thuận tiện.Vui lòng dẫn tôi thực hiện giúp.Cám ơn nhiều.


Mở chương trình MO lên, vào Tools--->Options...

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3703&d=1214581770 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3703&d=1214581770)

Chọn tab Mail Format, chọn Signatures...

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3704&d=1214581770 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3704&d=1214581770)

Chọn New...

Gõ vào tên chữ kí muốn tạo trong ô 1. Enter a name for your new signature:, xong click chọn Next >.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3705&d=1214581770 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3705&d=1214581770)

Điền vào nội dung chữ kí trong phần This text will be included in outgoing mail messages:


http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3706&d=1214581780 (http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=3706&d=1214581780)

Xong click Finish, OK, Apply, OK để hoàn tất.Chúc thành công.