PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cập nhật nhanh, chính xác với Open DNShappy
08-11-2010, 09:02 AM
Sử dụng dịch vụ open DNS để tăng tốc mở website và cải thiện bảo mật khi lướt web.Xem giới thiệu dịch vụ và cách thực hiện ở đây:http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...9&ChannelID=16 (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=177429&ChannelID=16)
Ngoài ra để xoá Cache cũ trên máy tính thì bạn làm như sau: start -> run -> cmd : ipconfig /flushdns .
Để xoá cached lưu trên server của openDNS, ta truy cập vào link http://www.opendns.com/support/cache/ để CacheCheck mới.Trong phần Enter a domain name to check:nhập vào domain cầm kiểm tra.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=5834&d=1226916202

Trong phần Enter the code:hập vào các ký tự xác thực hiện lên trong hình rồi click Ckeck thí domain để thực hiện.Xem kết quả.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=5835&d=1226916202