PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lỗi đăng nhập username và password khi sử dụng dich vụ SGC.Gokhuong.dx
08-11-2010, 09:06 AM
Tôi đang sử dụng dịch vụ SGC.Go nhưng không hiểu sao mọi ngày tôi làm việc binh thường. Có lúc đang sử dung mail tôi bấm vào nút send/recevie báo nhập username và password dù tôi đăng nhập đúng nó vấn hiện ra bảng đăng nhập. Tôi thử lấy username và pass đăng nhập vào web mail thì binh thường. Mong anh(chị) giúp hỗ trợ cho tôi khắc phục sự cố này. Cảm ơn.

Chào bạn.
Bạn bị trường hợp như trên có những lý do sau.
+ Thứ nhất bạn đăng nhập nhiều lần nhưng không vào đuợc hệ thống mail của Google sẽ tự động khoá.
+ Thứ hai co 1 secsion nào đó đang kết nối tới hệ thống webmail nên khi bạn kết nối nó sẽ báo nhập user và pass.
Để khắc phục sự cố trên bạn đăng nhập vào web mail sau đó changepass word. Vui lòng chờ khoảng 10 phút sau đó đăng nhập lại là ok.