PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giúp đỡ khi sử dụng mail OutlookExpresskhuong.dx
08-11-2010, 09:07 AM
Hiện mình đang sử dụng Outlook Express làm chương trình để gởi và nhận mail. Nhưng hôm nay mở lên các thanh công cụ inbox và contact biến mất. Anh(chị) giúp tôi cho nó hiện trở lại. Anh chị xem hình bên dưới

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=4264&d=1219052871

khuong.dx
08-11-2010, 09:07 AM
Để khắc phuc tình trạng trên bạn làm các bước như sau:
Bước 1: Bạn chọn vào mục Inbox tiếp bạn làm như hình bên dưới

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=4293&d=1219129845

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=4292&d=1219129845

Bước 2: Bấm chuột phải chọn customize ở phần tab hình bên dưới

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=4294&d=1219129845

Bước 3: Chọn contact -----> add

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=4295&d=1219129886

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=4296&d=1219129886

Bước 4: Bấm chọn vào contact sau khi add mục contact.

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=4297&d=1219129886

http://www.cuocsongso.com/forum/attachment.php?attachmentid=4298&d=1219129915
Finish.