PDA

Xem phiên bản đầy đủ : nhờ ban quảng trị xoá dùm bài viếtnailviet2010
12-11-2010, 12:40 PM
nhờ ban quảng trị xoá dùm bài viết sau.


http://www.cuocsongso.com/forum/showthread.php?191902-%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-Nail-H%E1%BB%8Dc-Ngh%E1%BB%81-Nail-D%E1%BA%A1y-Ngh%E1%BB%81-Nail-Th%E1%BA%A9m-M%E1%BB%B9-Xu%C3%A2n-Ph%C3%BAc&p=277568#post277568

http://www.cuocsongso.com/forum/showthread.php?191903-%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-Ch%C4%83m-S%C3%B3c-Da-D%E1%BA%A1y-Ngh%E1%BB%81-Ch%C4%83m-S%C3%B3c-Da-H%E1%BB%8Dc-Ngh%E1%BB%81-Ch%C4%83m-S%C3%B3c-Da-Th%E1%BA%A9m-M%E1%BB%B9-Xu%C3%A2n-Ph%C3%BAc&p=277569#post277569

http://www.cuocsongso.com/forum/showthread.php?191904-Mua-B%C3%A1n-H%E1%BB%99p-M%E1%BA%ABu-Nail-Nail-Design.-Lh-0948800688-H%C6%B0%C6%A1ng&p=277571#post277571xin chân thành cám cơm

Quang Hùng
12-11-2010, 03:34 PM
Done. Close