PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tìm hiểu về stream ( luồng) & Circlesquanghung2303
06-07-2011, 12:40 AM
Những ai sẽ xem nội dung bạn đăng trong luồng

- Bạn có quyền kiểm soát những ai được phép xem nội dung bạn khởi tạo trong luồng. Khi bạn chia sẻ một nội dung, bạn có thể xác định chính xác những ai bạn muốn gửi nội dung đó bằng cách chỉ định những người hoặc mạng kết nối cụ thể. Bạn cũng có thể chọn chia sẻ với mạng kết nối mở rộng của mình hoặc chia sẻ công khai. Khi bạn đăng công khai, những người đã thêm bạn vào một trong các mạng kết nối của họ sẽ thấy cập nhật của bạn trong luồng của họ.

http://BMTvn.com/attachment.php?attachmentid=6991&d=1309866294&thumb=1 (http://BMTvn.com/attachment.php?attachmentid=6991&d=1309866294)

http://BMTvn.com/attachment.php?attachmentid=6990&d=1309866293&thumb=1 (http://BMTvn.com/attachment.php?attachmentid=6990&d=1309866293)

(http://3.bp.blogspot.com/-AtqrHvleXh8/Tg9jYbonbAI/AAAAAAAAAKQ/Ouf7DNI152k/s1600/stream+1.JPG)

Clip

http://www.youtube.com/watch?v=jm7j3yIQ0zg&feature=player_embedded

Stream và Circles liên quan chặt chẽ với nhau. Stream dùng quản lý các group, còn Circles dùng để quản lý các mem trong 1 group

Trích từ: Tìm hiểu về stream ( luồng) & Circles (http://BMTvn.com/showthread.php?20369-Tim-hieu-ve-stream-luong-amp-Circles#ixzz1RFnBqadb)

mtam2204
29-08-2013, 10:17 AM
Đọc xong không hiểu ý bạn là gì

thủy hồ
27-05-2014, 05:09 PM
Khó hiểu quá bạn ơi !!!!

MinLan
20-06-2016, 02:40 PM
Chẳng hiểu ý bạn là sao nữa

Facenco
01-10-2016, 09:43 AM
clip có vấn đề rồi bạn à, kiểm tra lại đi