Nội dung 14 phần chuyên ngành ngoại khoa.Phần phân loại trong viêm xương chấn thương mãn tính nói có 4 hình thái mà nêu ra có 2 là viêm màng xương do sẹo da xơ chai và viêm xương có lỗ dò.Bổ sung...