iPhone 12 và iPhone 12 Pro vượt Galaxy Note20 Ultra thành hai mẫu smartphone hỗ trợ kết nối mạng 5G bán chạy nhất trong tháng 10.


https://vcdn-sohoa.vnecdn.net/2020/12/23/a1-4826-1608660969.jpg...