vậy nếu vốn ít mà muốn kinh doanh qua mạng thì làm sao hả chủ thớt