Mình thì mình tin tưởng lắm, nhưng lâu rùi chưa có kết quả nên hơi bị nản đấy