Ti vi hiện tại giờ ngon và hiện đại hơn rất nhiều rồi đúng không các bác