cái này dùng cho nhà nào chưa có smart tv thì dùng thôi những cũng cần tv hỗ trợ thì mới dùng được :D