G+ dạo này ít người sử dụng hẳn đi, fb vẫn mang lại hiệu quả tốt hơn nhất là dành cho buôn bán. G+ chỉ hỗ trợ cho SEO nhưng ko quá là quan trọng