sao h mình đăng ký mãi mà chả thấy nó gửi mã kích hoạt về nhỉ