Vài mẹo cho những ai muốn "vọc" mạng xã hội Google+ vào thời điểm chưa có thư mời.

Nếu đang sở hữu một tài khoản Google mà vẫn chưa nhận được thư mời (invite) tham gia mạng xã hội Google+...