Mình thấy cách này không khả dụng lắm bạn à! Mà cũng đừng dại mà tìm mẹo với google, không là bay xác đó anh em