Với google + mình thấy chưa có lượng người dùng đông đảo như facebook cá nhân mình cũng không mấy khi đăng nhập vào lắm.