mình thấy g+ chỉ dùng cho các anh seo thôi chứ có mấy người k seo mà dùng g+ đâu