- Sau một thời gian tìm hiểu G+, bạn muốn dọn nhà sang hẳn hay chỉ xài thử G+ nhưng vẫn muốn hình trên facebook của mình được đem qua G+ để chia sẻ.
...