DIe hình hết rồi bác ơi, chắc chủ topix đi ngủ ở site riêng và không biết ngày quay lại rồi =.-