Mình chưa bao giờ cái tiktok vào máy luôn. Hồi xưa xem trên máy thằng bạn thấy nó nhí nhố quá