tên miền hay ghê, trước cũng tìm tên miền này nhưng thấy đăng kí rồi nên thôi, qua tên miền nhatroso.com :cool: