Thực hiện tiết kiệm điện năng bằng cách thay đổi bóng đèn
Từ gần 55.000 hộ gia đình, ngành điện lực Đắk Lắk sẽ phối hợp với cơ quan hữu quan bình xét, trao tặng danh hiệu “Gia đình tiết kiệm...