Bây giờ còn reg được không mình muốn đăng kí một cái mà gg khó quá