Cái này để làm gì vậy chủ thớt, sao chỉ hướng dẫn làm mà không nói công dụng gì hết cả?