đăng ký xong nhưng mà chả hiểu để làm gì, tăng traffic nhưng mà mình có liên quan đến dịch vụ đó đâu chứ