Để hạn chế tình trạng spam diễn đàn, cũng như tình trạng post bài tự động, với những thành viên mới nhóm trứng gà, khi post bài mới sẽ phải nhập thêm mã xác nhận Captcha. Điều này có thể gây mất công...