cái này mình cũng bị bạn nào biết thì trả lời nhé.