nếu không có bộ gõ tiếng việt sẵn thì làm sao hả bác?