Viên sủi nở ngực Lady
THÀNH PHẦN: Được phân phối trong khoảng 100% từ thiên nhiên
Chia sẻ của"bà mối" Cát Tường về viên uống giúp tăng vòng 1:
https://www.youtube.com/watch?v=9Qx0LGWnDSY&t=7s...