Nếu quyết tâm cấm Huawei, Google cho rằng các công ty Trung Quốc sẽ phát triển công nghệ mới và điều này không có lợi cho Mỹ về lâu dài.

Theo Financial Times, Google vừa đưa ra cảnh báo đến chính...