Mỗi năm tại nước ta có hàng trăm vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến điện. Vì thế việc trang bị những thiết bị an toàn khi làm trong môi trường điện là rất cần thiết. Trong số các những bảo hộ chống...