Đây vốn là cách thưởng thức cafe từ xưa mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam. Mỗi quá lại có bí quyết pha cafe phin ngon. Tuy nhiên cách pha nào cũng cần tuân thủ các quy trình sau đây.READ MORE:...