Với mong muốn phục vụ các thành viên tốt hơn Ban quản trị Cuộc Sống Số thông báo với các thành viên tham gia diễn đàn.

Diễn đàn Cuộc sống số bắt đầu tuyển Moderator trong vòng 3 tháng.
Những bạn nào nhiệt tình, cùng chí hướng mong muốn xây dựng Cuộc Sống Số lớn mạnh hơn có thể đăng ký tham gia đăng ký theo mẫu dưới đây:

Họ & tên thật : .............................
Nick trong diễn đàn:.............................
Bạn đã có kinh nghiệm điều hành ở diễn đàn nào(nếu có),nick của bạn trong diễn đàn đó:...................................
Bạn đảm bảo mỗi ngày online 2h trên diễn đàn(không ảnh hưởng đến việc cá nhân):.............................
Box muốn điều hành : .............................
YM!(không có thì Gmail,hoặc số điện thoại liên hệ) : ........................
Các bạn phải có ít nhất 10 bài viết cho Box muốn quản lý.


Quyền lợi:


  • Mod có quyền gửi số chủ đề/ bài viết trong ngày nhiều hơn thành viên thường.
  • Chủ đề, bài viết chủa Mod sẽ được chú ý dán lên cao.
  • ..... (sẽ bổ sung sau)


Các bạn có thể đăng ký ngay tại mục này.

CHỦ ĐỀ MỚI:

CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN: