Các topic được dán lên cao (tức là luôn ở trên cùng) sẽ luôn được chú ý nhất và không phải mất thời gian úp liên tục vì sợ bị đè.

Những topic nào được UP lên cao?


  • Topic của Ban quản trị Cuộc Sống Số ( nếu bạn là thành viên của Ban Quản Trị, bạn có thể yêu cầu Ban Quản Trị xem xét dán topic của bạn lên cao)
  • Thành viên VIP ( là những thành viên có trả phí để được dán topic lên cao, thành viên nào có nhu cầu vui lòng gửi mail về webmaster@cuocsongso.com để nhận bảng báo giá)
  • Nhà Tài Trợ cho Cuộc Sống Sô
  • Ngoài ra thành viên nào tích cực, có những đóng góp to lớn vào việc xây dựng Cuộc Sống Số có thể làm đơn để được xem xét.
Thân!
Staff Cuộc Sống Số

CHỦ ĐỀ MỚI:

CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN: