Đầu tiên mở chương trình OE lên, chọn File--->Identities--->Manage Identities...Hộp thoại mới hiện ra, trong mục Identities chọn vào account muốn đặt password (mặt định là Main Identity) rồi click chọn nút PropetiesCheck vào trước dòng Require a Password, hộp thoại nhập password sẽ hiện ra.Nhập password và xác nhận password lần lượt trong 2 ô New PasswordConfirm New Password.Xong cứ click chọn OK , OK, Close và đóng chương trình OE lại.Bây giờ bạn mở chương trình OE lên sử dụng chương trình sẽ đòi nhập vào đúng password đã đặt nó mới cho vào sử dụng.Chúc thành công.

CHỦ ĐỀ MỚI:

CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN: