Tôi sử dụng OE để gửi nhận email, tôi sử dụng bình thường rất tốt nhưng không hiểu vì sao khi nhận những email có file kính kèm (att) có dung lượng khoảng 4MB trở lên là không Save hay Open được các file att đó.Vui lòng hướng dẫn cách khắc phục.Cám ơn.
Nguyên nhân không nhận được file đính kèm email trong OE có dung lượng lớn hơn 4MB là vì mặt định chương trình OE bật tính năng Security (không cho nhận file đính kèm dung lượng lớn vì nghi ngờ là Virut) cho việc kiểm tra file đính kèm nhận vào.Để khắc phục ta làm như sau :

Mở chương trình OE lên, vào Tools--->Options...Chọn tab Security , bỏ dấu chọn trước dòng Do not onlow attachments to be save or opened that could potentially be a virut.Xong click chọn Apply, OK rồi quay lại chương trình OE sẽ nhận được các file đính kèm có dung lượng lớn.

CHỦ ĐỀ MỚI:

CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN: