• Up topic là gì?
UP topic có nghĩa là làm mới topic của bạn. Để cho topic của bạn được đưa lên trên cùng, để mọi người có thể nhìn thấy đầu tiên.
  • Làm thế nào để UP topic của bạn lên.
Để UP topic của mình lên, bạn vào topic đó và ghi chữ "Up" hoặc là gi bất cứ câu gì mà bạn muốn.
Ví dụ:
Úp ngày mới, Chào buổi sáng, Úp lên nào, Lên top nè.... ( tùy theo bạn nghĩ ra câu gì )


CHỦ ĐỀ MỚI:

CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN: