web seo thì bền vững hơn, ngừng bơm tiền cho web tát quảng cáo đi thì cũng mất vị trí số 1 mà thôi