thực sự thì đây cũng chỉ 1 phần thôi chứ cũng k phải là tất cả