cho mình hỏi sao bữa giờ mình gửi bài toàn bị mất ..kg biết có đc duyệt hay kg ..minh post đúng khu vực mà

CHỦ ĐỀ MỚI:

CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN: